חישוב שיערוך בגין הפרשי שומה הפרשי ריבית והצמדה

בעקבות ביקורת של מס הכנסה הוציאו לנישום שומות מס עם חיוב שיערוך (ריביות והפרשי הצמדה). איך מחושב השיערוך הזה?
מאת: עו"ד משה גבע | עורך דין מיסים ובעל המיזם "מיסים ונכסים" | 03/03/2022

סעיף 187 לפקודה קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום. שיעור הריבית קבוע כאמור בסעיף 159א(א) לפקודה ועומד על 4% צמוד לשנה כדלקמן

השאלה:

בעקבות ביקורת של מס הכנסה הוציאו לנישום שומות מס עם חיוב שיערוך (ריביות והפרשי הצמדה). איך מחושב השיערוך הזה?

עו"ד משה גבע:

סעיף 187 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע כי על הפרשי שומה יחולו הפרשי ריבית והצמדה שיחושבו מתום שנת המס שבה מדובר ועד למועד התשלום. להלן נוסח הסעיף:

187. (א)(1) על סכומי מס לשנת מס פלונית, שלא שולמו עד תום שנת המס, יוטלו על הנישום בעד התקופה שמתום שנת המס ועד ליום התשלום, הפרשי הצמדה וריבית כמשמעותם בסעיף 159א(א);

שיעור הריבית קבוע כאמור בסעיף 159א(א) לפקודה ועומד על 4% צמוד לשנה כדלקמן:

159א. (א)  בסעיף זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – תוספת לסכום שמדובר בו, השווה לסכום האמור כשהוא מוכפל בשיעור עליית מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה, בתוספת ריבית בשיעור של 4% לשנה על הסכום שמדובר בו לאחר שנוספו הפרשי הצמדה כאמור, או בשיעור אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

המשיב – עורך דין מיסים ובעל המיזם "מיסים ונכסים" הנותן ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, ליחידים ולאנשי מקצוע המייצגים לקוחות הזקוקים לטיפול מיסוי. עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין. office@gevalaw.co.il, www.gevalaw.co.il

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן. אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים.

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

אולי יעניין אתכם

Uncategorized

פאנל מקצועי לבעלי רו"ח בשיתוף לשכת רו"ח

לנהל משרד רו"ח זה לא תיק, זה עסק… להגדיל הכנסות, לצמצם הוצאות ולגייס לקוחות-אסטרטגיות וכלים למינוף המשרד
כתבות תוכן

קטנועים כפתרון לפקקים-צפו בפאנל בהשתתפות צח דרוקר, מנכ"ל קבוצת Guideline

פתרונות טכנולוגיים

סרטון אודות מעבר השרתים שלנו למשרדים החדשים

בואו לשמוע כיצד ביצענו מהלך מעבר של חדר מחשב בסיוע של קבוצת הפרוייקטים של HPE ודורקום. תהליך...
שוק ההון

בשביל מה צריך בכלל תוכנה לניתוח טכני?

זנים שונים של סוחרים מאכלסים את שוקי המניות. אלה הסוחרים לטווחים ארוכים, אלה הסוחרים לטווחים קצרים, אחרים...