פורסם חוק ביטול ההיטל על העסקת עובדים זרים לגבי הכנסת עובד זר שהופקה בשנת 2022 ואילך

פורסם תיקון מס' 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) התשפ"ב-2022 ( להלן התיקון לחוק) בגידרו בוטל פרק י' – היטל על העסקת עובדים זרים.
מאת: מאירה טולדו | מנהלת מוצרי מיסים בחשבים | 13/02/2022

פורסם תיקון מס' 20 לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) התשפ"ב-2022 ( להלן התיקון לחוק) בגידרו בוטל פרק י' – היטל על העסקת עובדים זרים. כלומר מעסיקים  של עובדים זרים לא נדרשים לשלם יותר היטל בגינם שהיה בשיעור של 15% – 20% לגבי הכנסת עובד זר שהופקה או שנצמחה בשנת 2022 ואילך. כפועל יוצא מכך תחילתו של החוק תהיה ביום 1.1.2022  והחל ממשכורת ינואר לא ישולם היטל עובדים זרים.

חוק העסקת עובדים זרים

בנוסף  במסגרת התיקון לחוק תוקן חוק עובדים זרים (תיקון מס' 22) סעיף 1(ד) לחוק ובו נקבע כי מעסיק של עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה, לא יחויב להסדיר ביטוח רפואי, על חשבונו, לעובד זר כאמור.

הוראות סעיף זה לא יחולו לגבי עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה המנוי בתוספת הראשונה 1א'(ראה להלן) שנכללים בו תנאים כמפורט להלן, והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:

(א)  הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;

(ב)  התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על 12 חודשים;

(ג)   התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;

(ד)  העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;

(ה)  מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.

להלן תוספת ראשונה

"תוספת ראשונה 1א'

סעיף 1(ד)ה – הסכם חופשת עבודה

(1)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת ניו־זילנד

(2)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה;

(3)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קוריאה;

(4)  הסדר בדבר תוכנית לחופשת עבודה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת אוסטרליה;

פורסם בס"ח 2956 ביום א' באדר א' התשפ"ד – 2.2.2022

הכותבת: מנהלת מוצרי מיסים בחשבים "כל מס" "ידע למידע" "פקס טקס"

לעדכונים שוטפים בזמן אמת, ייעוץ ושלל כלים חיוניים

השאירו פרטים ונחזור בהקדם.

אולי יעניין אתכם

כתבות תוכן

פאנל מקצועי לבעלי רו"ח בשיתוף לשכת רו"ח

לנהל משרד רו"ח זה לא תיק, זה עסק… להגדיל הכנסות, לצמצם הוצאות ולגייס לקוחות-אסטרטגיות וכלים למינוף המשרד
כתבות תוכן

קטנועים כפתרון לפקקים-צפו בפאנל בהשתתפות צח דרוקר, מנכ"ל קבוצת Guideline

פתרונות טכנולוגיים

סרטון אודות מעבר השרתים שלנו למשרדים החדשים

בואו לשמוע כיצד ביצענו מהלך מעבר של חדר מחשב בסיוע של קבוצת הפרוייקטים של HPE ודורקום. תהליך...
שוק ההון

בשביל מה צריך בכלל תוכנה לניתוח טכני?

זנים שונים של סוחרים מאכלסים את שוקי המניות. אלה הסוחרים לטווחים ארוכים, אלה הסוחרים לטווחים קצרים, אחרים...